• สถานที่ท่องเที่ยวในวารินชำราบ

  สถานที่ท่องเที่ยวในวารินชำราบ

  อำเภอวารินชำราบเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 20 กิโลเมตร วารินชำราบเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนา

 • “Discover the Serene Beauty of Wat Nong Bua: A Must-Visit Temple in Ubon Ratchathani”

  “Discover the Serene Beauty of Wat Nong Bua: A Must-Visit Temple in Ubon Ratchathani”

  Wat Nong Bua Ubon is a Buddhist temple located in the city of Ubon Ratchathani, Thailand. This temple is known for its intricate and beautiful architecture and peaceful atmosphere, making it a popular destination for both tourists and locals alike. Upon entering the temple grounds, visitors are greeted by the stunning main hall, which is…

 • Wat Pah Nanachat Thailand Monastery For Foreigners The Beauty and Spirituality of Wat Pah Nanachat

  Wat Pah Nanachat Thailand Monastery For Foreigners The Beauty and Spirituality of Wat Pah Nanachat

  Wat Pah Nanachat, also known as the International Forest Monastery, is a Theravada Buddhist monastery located in the rural town of Amphur Muang, in the Ubon Ratchathani province of Thailand. Founded in 1975 by Ajahn Chah, a highly respected Thai monk, Wat Pah Nanachat has become a popular destination for Westerners seeking a deeper understanding…